Arcon CZISZTER - Servicii


Arcon CZISZTER - INGINERIE

Business Portfolio 960

-Expertize tehnice de rezistenta si stabilitate
-Expertize tehnice de constructii
-Expertize tehnice judiciae si extrajudiciare
-Verificare proiecte de structuri de rezistenta
-Consolidari structuri istorice la cladiri de patrimoniu
-Rapoarte de evaluari tip anevar:
   -proprietati imobiliare
   -intreprinderi
   -bunuri mobiliare
                                                                               -Reabilitate termica cladiri existente
                                                                               -Elaborare certificate energetice
                                                                               -Management de proiect


Arcon CZISZTER - Arhitectura

Business Portfolio 960
-Proiectare case si anexe gospodaresti
-Modificari, extinderi si mansardari case
-Transformare locuite in spatii cu alte destinatii
-Relevee cladiri existente
-Elaborare de vize si estimari financiare

Arcon CZISZTER - TOPOGRAFIE SI CADASTRU

Business Portfolio 960-Ridicari topografice
-Identificari cadastrale
-Alipiri, dezlipiri
-Granituiri