Arcon CZISZTER - Servicii


Arcon CZISZTER - INGINERIE

Business Portfolio 960

-Expertize tehnice de rezistență și stabilitate
-Expertize tehnice de construcții
-Expertize tehnice judiciare și extrajudiciare
-Verificare proiecte de structuri de rezistență
-Consolidări structuri istorice la clădiri de patrimoniu
-Rapoarte de evaluări tip anevar:
   -proprietați imobiliare
  -întreprinderi
  -bunuri mobiliare
  -Reabilitate termică clădiri existente
  -Elaborare certificate energetice
  -Management de proiect
Arcon CZISZTER - Arhitectură

Business Portfolio 960
-Proiectare case ți anexe gospodărești
-Modificări, extinderi și mansardări case
-Transformare locuițe în spații cu alte destinații
-Relevee clădiri existente
-Elaborare de vize și estimări financiare

Arcon CZISZTER - TOPOGRAFIE ȘI CADASTRU

Business Portfolio 960-Ridicări topografice
-Identificări cadastrale
-Alipiri, dezlipiri
-GranituiriArcon CZISZTER - EVALUARI IMOBILIARE

Business Portfolio 960-Evaluare imobiliară
-Întocmire certificat energetic
-Audit energetic
-Consultanță în domeniul imobiliarArcon CZISZTER - CERTIFICATE ENERGETICE

Business Portfolio 960-Elaborarea certificatului de Performanță Energetică
-Auditul energetic pentru clădiri
-Scanarea termoenergetică a clădirilor
-Calculul eficienței energetice a clădirilor