Arcon CZISZTER - INGINERIE

Business Portfolio 960

-Expertize tehnice de rezistenta si stabilitate
-Expertize tehnice de constructii
-Expertize tehnice judiciae si extrajudiciare

-Verificare proiecte de structuri de rezistenta

-Consolidari structuri istorice la cladiri de patrimoniu


-Rapoarte de evaluari tip anevar:
    -proprietati imobiliare
    -intreprinderi
    -bunuri mobiliare

-Reabilitate termica cladiri existente

-Elaborare certificate energetice

-Management de proiect

-elaborare certificate energetice si expertize energetice