Arcon CZISZTER - INGINERIE

Business Portfolio 960

-Expertize tehnice de rezistență și stabilitate
-Expertize tehnice de construcții
-Expertize tehnice judiciae și extrajudiciare

-Verificare proiecte de structuri de rezistență

-Consolidări structuri istorice la clădiri de patrimoniu


-Rapoarte de evaluări tip anevar:
    -proprietăți imobiliare
    -întreprinderi
    -bunuri mobiliare

-Reabilitate termică clădiri existente

-Elaborare certificate energetice

-Management de proiect

-elaborare certificate energetice și expertize energetice