INGINERIE ȘI CONSULTANȚĂ


-Expertize tehnice de rezistență și stabilitate

-Expertize tehnice de construcții

-Expertize tehnice judiciae și extrajudiciare

-Verificare proiecte de structuri de rezistență

-Consolidări structuri istorice la clădiri de patrimoniu

Mai multe detalii

ARHITECTURĂ


-Proiectare case și anexe gospodărești

-Modificări, extinderi și mansardări case

-Transformare locuițe în spații cu alte destinații

-Relevee clădiri existente

-Elaborare de vize și estimări financiare

Mai multe detalii

SERVICII DE EVALUARE


-Evaluare proprietăți imobiliare

-Evaluare bunuri mobile

-Evaluare pentru impozitare

-Evaluare pentru raportare financiară

-Evaluare întreprinderi

Mai multe detalii

CERTIFICATE ENERGETICE


-Elaborarea certificatului de Performanță Energetică

-Auditul energetic pentru clădiri

-Scanarea termoenergetică a clădirilor

-Calculul eficienței energetice a clădirilor

Mai multe detalii

TOPOGRAFIE ȘI CADASTRU


-Ridicări topografice

-Identificări cadastrale

-Alipiri, dezlipiri

-Granituiri

Mai multe detalii

Arcon Arad - Inginerie și arhitectură

Business Portfolio 960 Avem o experienţă de peste 40 de ani de proiectare în construcţii, realizare de expertize şi consolidări, extinderi şi modernizări, restaurări ale clădirilor.
Oferim servicii de inginerie, consultanță, arhitectură și servicii de topografie și cadastru.

În cadrul personalului angajat compania noastra dispune de specialişti atestaţi, care pot executa lucrări de expertizare a construcţiilor existente şi de verificare a lucrărilor de proiectare în conformitate cu prevederile legale. Cu o experiență de mai bine de 40 ani în acest domeniu, compania noastră este dotată cu tehnici noi în domeniu, punându-se accent pe proiectarea construcţiilor asistată de calculator.


"Politica noastra este să oferim clienţilor servicii de calitate superioară, în conformitate cu aşteptările, cu reglementările legale în vigoare şi cu standardele profesionale aplicabile, la un preţ competitiv."